screen_bck_01

CZ Customers

Objevte firmy, jako je i ta vaše, kterým ZOOM pomohl k úspěchu.

Zkušenosti zákazníků

resource-cec-bank.jpg

Finansbank měla zákonnou povinnost nakoupit nahrávací systém na zaznamenávání všech hovorů vyřízených a uskutečněných zaměstnanci v ústředí a ve všech pobočkách.


„Rozdíl mezi ZOOMem a ostatními dodavateli je v tom, že ZOOM při implementaci prokázal velkou flexibilitu a případné problémy řeší velmi rychle a efektivně.“


Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Společnost se rozhodla centralizovat svá kontaktní centra a inovovat své čistě manuální procesy řízení kvality moderními elektronickými nástroji. Po seznámení s dostupnými možnostmi zvolila jako řešení řízení kvality aplikaci ZOOM Qualty Management.

„Nástroje ZOOM jsou přímočaré – jejich prostředí je jednoduché a je v zásadě srovnatelné s možnostmi jiných řešení kontaktních center na světě.“
Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Společnost TAURON potřebovala moderní kontaktní centrum splňující všechny interní bezpečnostní nároky na vysokou dostupnost, ukládání a šifrování dat. Dnes TAURON nahrává 100 % všech svých hovorů a interní audit potvrdil dodržování všech bezpečnostních požadavků.

„Implementace proběhla hladce a v produkčním nasazení jsme si ověřili vysokou kvalitu řešení. Následně jsme zvýšili počet licencí a teď nám ZOOM nahrává přes 500 uživatelských míst.“

Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Produktivní řízení kvality: Oddělení řízení kvality (QM) nedokázalo plnit měsíční cíl monitorování hovorů společnosti Rostelecom. Rostelecom zvažoval možnost zaměstnání dalších pracovníků na monitorování kvality, což by ale představovalo opakovaný výdaj.


„Jsme velmi spokojeni, že se nám podařilo zvýšit produktivitu manažerů kvality o 20 %. ZOOM nám pomohl ušetřit na provozních výdajích a tyto prostředky jsme mohli využít na další rozvoj našeho kontaktního centra.“


Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Zkrácení průměrné doby vyřizování: Oddělení služeb technické podpory telefonního centra zpracovává zhruba 600 000 hovorů za měsíc. Na začátku roku byla průměrná doba vyřizování 8:10 minut, takže tam byl jasný prostor pro zlepšení.

„Zkrácení průměrné doby vyřizování hovoru o 1:35 minuty je pro nás velmi dobrý výsledek, neboť to má přímý dopad na naše hlavní provozní náklady. Můžeme říci, že 30 % z této úspory jsme dosáhli sjednocením dovedností agentů a 70 % efektu jsme dosáhli lepším koučováním a kontrolou."
Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Zlepšení řešení při prvním hovoru: Řešení problémů zákazníků při prvním hovoru se podařilo zlepšit pomocí aplikace ZOOM ScoreCARD s integrovaným modulem Speech Analytics.

„Podařilo se nám zlepšit řešení problému na první zavolání u několika skupin hovorů. U některých šlo až o 18% zlepšení. Celkově jsme po implementaci řešení ZOOM SpeechREC zlepšili řešení problémů při prvním hovoru o 1,5-1,7 %. Řešení prvních hovorů je pro nás velmi důležitým ukazatelem výkonu, a tak tento nárůst pokládáme za dobrý výsledek. Navíc ho plánujeme dál zlepšovat.“

Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Česká pojišťovna potřebovala uživatelsky pohodlný nástroj na vytváření přehledných výkazů a na náhodný výběr hovorů podle jasně definovaných parametrů. Dosažení 15% nárůst produktivity řízení kvality bylo výsledkem zjednodušeného vykazování, centralizovaného sběru a uchovávání dat

„ZOOM Quality Management je jediný nástroj na hodnocení, který se dá spravovat z jediného místa, i když v kontaktním centru pracuje hodně agentů na mnoha místech, kteří se starají o různé projekty a služby. Je pro uživatele velmi komfortní a snadno v něm můžeme sami upravovat například formuláře hodnocení, aniž bychom neustále museli žádat o technickou pomoc.“
Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

Egyptian Ambulance Organization vybrala ZOOM CallREC pro nahrávání hovorů za účelem šetření shody s předpisy a bezpečnosti.

„Jsem se spoluprací se společností ZOOM velmi spokojený, protože mi ZOOM pomohl. Mají dobré projektové manažery, kteří mi s mými projekty neustále pomáhají.“


Přečtěte si
resource-cec-bank.jpg

CEC Bank zřídila své kontaktní centrum na vyřizování bankovních transakcí po telefonu. Vybrala aplikaci Call Recording na zajištění nahrávání všech hovorů a obrazovek pro účely shody s předpisy a řízení odpovědnosti. Řízení kvality (QM) je zásadním předpokladem maximalizace profesionality agentů

„Tyto dvě aplikace mi umožňují provádět patřičná hodnocení a rozvíjet profesionální dovednosti agentů. Když agenti poslouchají své vlastní hovory, uvědomují si, v jakých oblastech mají co zlepšovat. I oni slyší to, co já.“

Přečtěte si

Testimoniály

Shangri-La-Hotel-logo-1024x768-1.png

„Nejen, že nám ZOOM produkty otevřely dveře do neprobádaných území, a tím nám pomohou stát se call centerem na světové úrovni, ale také implementace produktů a zvláště pak poradenství po instalaci byly velmi užitečné a obohacující."

Alex Soliman, Training & Quality Assurance Manager,   Shangri-la Hotel, Malaysia
home-credit-logo_rgb-jpg.jpg

„Jsme společnosti ZOOM International vděční za velmi profesionální práci při stěhování našeho datového centra. Všechno proběhlo včas a na vysoké profesionální úrovni. Věříme v udržování dobrých obchodních vztahů a těšíme se na další budoucí spolupráci.“
Novitskiy Sergey, Deputy CIO, Home Credit & Finance Bank
rusfinance.jpg

„Společnost RusFinance vybrala ZOOM CallREC spolu s aplikací ScoreCARD, aby rozšířila své operace o účinné nástroje na nahrávání a řízení kvality, které budou motivovat naše agenty a pomůžou nám optimalizovat personální zdroje.“
Anna Ivanova, Deputy Head of Analytics and Methodology, RusFinance