E-learning & Coaching

screen_bck_01

CZ E-learning & Coaching

ZAMĚŘTE SE NA ZDATNÉ AGENTY

Zkušenost zákazníka začíná znalostmi zaměstnanců. Cíleným školením a koučováním posílíte výkon agentů a zvýšíte spokojenost zákazníků.

Očekávání zákazníků od poskytovaných služeb neustále rostou. Jsou méně ochotní čekat na spojení nebo se nechat přepojovat a očekávají vyřešení svého požadavku při prvním hovoru. Jak zajistit, aby dovednosti agentů s těmito nároky držely krok?

ZOOM E-learning & Coaching vybaví agenty znalostmi a dovednostmi, aby dokázali lépe sloužit zákazníkům. Pomáhá agentům dosahovat lepších výsledků a zvyšovat jejich sebejistotu.

Toto účinné řešení má měřitelný přínos a dává supervizorům nástroje na dohled a řízení, které jim pomohou zajistit aktuální znalosti agentů.

 

Zajímají Vás podrobnosti? Naplánujte si ukázku

Jak funguje ZOOM E-learning & Coaching

create_web.jpg

Vytvářejte

Vytvářejte jednoduché pokyny pro agenty a využívejte existující znalostní báze nebo jakýkoli digitální obsah, který můžete referencovat jedinečným odkazem. Jako výukový materiál můžete zahrnout i ukázkové hovory s nahrávkami obrazovky.

distribute_web.jpg

Distribuujte

Balíčky školení můžete distribuovat jednotlivým agentům, vybraným týmům nebo celým firemním jednotkám. Elektronické kurzy lze zpřístupnit i agentům, kteří pracují na dálku nebo z domova.

measure_web.jpg

Měřte

Agenti si musí po absolvování školení ověřit získané znalosti v kvízu. Můžete sledovat jejich pokrok a u budoucích hovorů pak měřit efektivitu školení.

V čem je naše řešení jiné?

Využívejte existující obsah

Nemusíte začínat z ničeho. Pracujte s existující knihovnou školicích materiálů včetně dokumentů, prezentací, videoklipů a libovolných webových kurzů.

Přidávejte příklady z praxe

Ukažte svým agentům, jak být nejlepší. Proces zaškolení urychlíte tím, že agentům dáte vzorové nahrávky hovorů a obrazovek, ze kterých si udělají představu o práci nejúspěšnějších agentů.

Osobní školicí plán

Zpřístupňujte agentům materiály, kontrolujte jejich pokrok a sledujte, jak si vedou proti termínům. Školení můžete považovat za dokončené, jen když agent absolvuje kvíz nebo test.

Integrované řešení

V uživatelském rozhraní aplikace ZOOM Quality Management se školení zobrazují agentům rovnou na ploše počítače.

100% samoobslužná funkčnost

Agenti si můžou svým vlastním tempem procházet aktuální informace o nabízených produktech a službách, právních záležitostech a dalších důležitých tématech. Průběžně tak budou rozvíjet své dovednosti.

Měřte to, na čem záleží

Měřte výkon agentů a získávejte vhled do průběhu školení nebo osvojování znalostí prostřednictvím jednotných výkazů. Navazujte na školení individuálním koučováním.

Pojďme na to. Takhle to vypadá v praxi