Voice of the Customer

screen_bck_01

CZ Voice of the Customer

NASLOUCHEJTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM

Zpětná vazba dělá mistra.

Zjistěte si, jaký mají vaši zákazníci skutečně dojem ze služby, se kterou právě měli bezprostřední zkušenost.

Úspěšné společnosti umí velmi dobře naslouchat názorům svých zákazníků. Vědí, že když se jim nepodaří splnit očekávání zákazníků, vytvoří prostor konkurenci.

ZOOM Voice of the Customer vám umožní získávat zpětnou vazbu k práci vašich agentů, abyste mohli co nejpřesněji vyhodnocovat dojem zákazníků.

Sbírejte data ukazatelů jako Net Promoter Score, Customer Effort Score nebo jakýchkoli jiných včetně namluvených vzkazů a využívejte je k zodpovězení kardinální otázky: Podařilo se vám dnes dostat blíž k zákazníkům, nebo jste se jim naopak vzdálili?

Zajímají vás podrobnosti? Naplánujte si ukázku

Jak funguje ZOOM Voice of the Customer

create

Vytvářejte

Ankety můžete vytvářet ve snadno použitelném webovém editoru. Položte jednu nebo více otázek. Nabídněte možnost namluvit vzkaz. Nemusíte přitom žádat o pomoc oddělení IT.

collect

Sbírejte

Po skončení konverzací zvěte zákazníky k zanechání zpětné vazby na jejich zkušenost. Srovnávejte si, jak práci agentů vnímají vaši supervizoři a zákazníci.

Understand

Naučte se rozumět

Sledujte spokojenost zákazníků postupem času a naučte se přesně rozumět tomu, jak na ně co působí. Neexistuje lepší cesta k úspěchu než udělat ze zákazníků své fanoušky.

V čem je naše řešení jiné?

Dokonalé načasování

Zachyťte hlas zákazníka jen pár sekund po jeho zkušenosti s vaší službou nebo naplánujte zpětné zavolání do 48 hodin. To, jak chcete hodnocení získat, záleží jen na vás. 

360o pohled

Propojte výsledky bezprostředního dotazování zákazníka s konkrétní interakcí agenta, abyste dosáhli lepšího řízení kvality a hodnocení.

Byznys určuje pravidla hry

Otázky dotazníku lze snadno upravit v intuitivním uživatelském rozhraní. Není potřeba kvůli změnám konfigurace nebo drobným úpravám volat pracovníkům IT!

Přizpůsobené ankety

Můžete klást tolik otázek, kolik chcete. Libovolně míchejte otevřené a uzavřené otázky a nechte zákazníky odpovídat kombinací tónových voleb a hlasových zpráv.

Nečekané postřehy

Na závěr ankety požádejte zákazníky o jakoukoli jinou zpětnou vazbu. Budete překvapeni, co získáte: postřehy o konkurenci, pochvalu nebo odpovědi na otázky, na které by vás ani nenapadlo se ptát.

Analýza příčin problémů

Porovnávejte si výsledky anket s výsledky hodnocení spokojenosti zákazníků. Na úrovni jednotlivých otázek ankety můžete odhalovat kořenové příčiny a oblasti, kde je třeba zlepšit práci agentů.

Pojďme na to. Takhle to vypadá v praxi